Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Patisserie BAKSTR

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen bij de Patisserie BAKSTR, gevestigd op de Binnenweg 174 in Heemstede.

 1. Bestellingen en Betalingen
  1. Bestellingen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geplaatst via de website of telefonisch. Bestellingen via e-mail worden niet geaccepteerd.
  2. Betalingen dienen te worden voldaan bij het plaatsen van de bestelling. De betaling kan worden gedaan via iDeal, bankoverschrijving of contant bij afhalen.
  3. In geval van annulering van een bestelling worden geen kosten in rekening gebracht als deze ten minste 24 uur voor het afgesproken tijdstip van afhalen wordt geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip, worden 50% van de kosten in rekening gebracht.
 2. Afhalen
  1. De klant kan de bestelling afhalen bij de patisserie op het afgesproken tijdstip.
  2. De klant dient de bestelling binnen 30 minuten na het afgesproken tijdstip af te halen. Indien de bestelling niet binnen deze tijd wordt afgehaald, vervalt de bestelling en wordt er geen restitutie verleend.
  3. De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de bestelling bij afhalen. Indien er sprake is van een fout in de bestelling, dient de klant dit direct te melden aan de patisserie. De patisserie zal dan zo snel mogelijk een oplossing bieden.
 3. Aansprakelijkheid en allergieën
  1. De patisserie doet haar uiterste best om rekening te houden met allergenen, zoals gluten en noten, bij de bereiding van haar producten. Het is echter niet uit te sluiten dat er sporen van allergenen te vinden zijn in de producten van de patisserie.
  2. De patisserie is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door het gebruik van haar producten door personen met een allergie of intolerantie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de patisserie.
  3. De klant is verplicht om bij het plaatsen van de bestelling aan te geven of er sprake is van een allergie of intolerantie. De patisserie zal dan haar uiterste best doen om hier rekening mee te houden.
  4. De patisserie vrijwaart zich van enige aanspraken van derden in verband met het gebruik van haar producten door personen met een allergie of intolerantie.
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten van de patisserie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkrechten en auteursrechten, berusten bij de patisserie.
  2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de patisserie, de producten of enig ander materiaal van de patisserie te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, openbaar te maken, te wijzigen, te vertalen, afgeleide werken te maken of anderszins te gebruiken of te exploiteren.
 5. Klachten en geschillen
  1. Eventuele klachten over de producten of diensten van de patisserie dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na afhalen, schriftelijk te worden gemeld aan de patisserie.
  2. De patisserie zal de klacht zo spoedig mogelijk behandelen en in overleg met de klant naar een passende oplossing zoeken.
  3. Op alle overeenkomsten tussen de klant en de patisserie is het Nederlands recht van toepassing.
  4. Geschillen tussen de klant en de patisserie zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de patisserie is gevestigd.
 6. Wijzigingen
  1. De patisserie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn van kracht zodra deze op de website van de patisserie zijn gepubliceerd.

Door het plaatsen van een bestelling bij de patisserie BAKSTR verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.